Tlačové správy

Sme víťazmi v súťaži Študentská podnikateľská cena 2020
13. decembra 2020 sa v Pálffyho paláci v Bratislave už 10. rok organizovala súťaž „Študents...